مقصر حادثه رانندگی باید خسارت افت قیمت خودرو را بپردازد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در حالی که روزانه تصادفات متعددی در جای جای این کشور رخ می دهد که سطح قابل توجه آن ها، خسارت بدنه خودرو است، آسیب دیدگان برای تامین بخشی از این هزینه ها به شرکت های بیمه و محاکم مراجعه می کنند.

سقف تعهدات بیمه بدنه مشخص است و در بیمه نامه هر خودرو درج شده است. با این حال شرکت بیمه، فقط به میزان خسارت وارد شده به بدنه ماشین، هزینه پرداخت می کند و در صورتی که افت قیمت شامل بیمه نامه نباشد، سهمی از کاهش قیمت، متوجه این شرکت ها نخواهد بود.

مدیر روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، با بیان این که برای دریافت افت قیمت نیاز به دادخواست است، می گوید: خسارت دیده باید برای جبران افت قیمت، دادخواستی به شورای حل اختلاف ارایه کند.

وی، مبلغ قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف را تا 50 میلیون ریال بیان می کند و ادامه می دهد: برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد کردن صلاحیت خود، پرونده را به محاکم عمومی ارسال می کند.

ˈعلی اصغر مجتهدزادهˈ تصریح می کند که تمامی افت قیمت ها بعد از ارایه دادخواست، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد.

این کاشناس قضایی پرونده های مربوط به این موضوع را حقوقی دانسته و می افزاید : خسارات افت قیمت و یا خساراتی که بیش از تعهدات شرکت های بیمه گزار است، از مقصر حادثه اخذ می شود.


http://irna.ir/fa/News/80360946/اجتماعی/مقصر_حادثه_رانندگی_باید_خسارت_افت_قیمت_خودرو_را_بپردازد

/ 0 نظر / 47 بازدید