برابری دیه بین زن و مرد

برابری دیه بین زن و مرد
کد مقاله :13898

تاریخ ارسال : 1391/5/15


تعداد صفحات : 19

نویسنده : سید حسین حسینی هرانده - عاطفه عابدی

تاریخ انتشار: 5 - دى - 1389

 

موضوع : زن در قوانین ایران / خانواده در قوانین ایران     قصاص زن / زن و قصاص     زن و فقه / فقه زنان     زن در تاریخ / زن و تاریخ    


چکیده : در قانون مدنی ایران، به پیروی از فقهای امامیه در قصاص و دیه بین زن و مرد تفاوت است. در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، تأکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنس می باشد. به منظور بررسی این مسئله نگارنده در این نوشتار در وهلة نخست، تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا وجود دارد بیان می نماید. آنگاه به تبیین دو مورد از آن ها یعنی قصاص و دیه می پردازد. در این راستا مفهوم مواد قصاص و دیه را در قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده در ادامه به اجمال در مورد چگونگی آفرینش زن مطالبی را ذکر کرده و جایگاه زن را در ادوار تاریخ، و حقوق او را در اسناد بین المللی واکاوی می نماید. وی در نهایت اختلاف قصاص و دیات را از منظر فقهای اهل سنت و امامیه مورد کنکاش قرار داده و دلایل آن ها را در مورد هر یک بیان می دارد.


/ 0 نظر / 6 بازدید