مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

برابر قانون پس از آنکه متهم در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفت شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به قاضی دادسرا تقدیم کند و نیز می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه به مرجع مزبور تسلیم نماید.
فرض کنیم شخصی مرتکب جرم تخریب شیشه اتومبیل آقای ج می‌شود. در این پرونده آقای ج ازمتهم به عنوان ارتکاب بزه تخریب شکایت می‌کند و دادسرا نیز متهم را تعقیب می‌کند. در کنار این بی‌نظمی و قانون شکنی به شاکی خصوصی نیز خسارت وارد می‌شود. برای جبران این خسارت شاکی خصوصی باید به این نکته توجه کند که ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیماً ناشی از جرم باشد. پس اگر شخصی، فردی را به طور غیرقانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمی‌تواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دوومیدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چندصد هزار تومانی شود، ازمتهم ادعای خسارت کند زیرا برنده شدن او در مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیرقانونی ندارد.

منبع:

http://www.iran-newspaper.com/1389/6/16/Iran/4594/Page/14/Index.htm

/ 0 نظر / 17 بازدید