# محکومٌ‌له

ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۹۶    سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۴۹    چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید