# مال

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۴۹    چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید