# قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی،

شماره ویژه نامه: 484  تاریخ انتشار:  ۱۳۹۱/۵/۴ اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید