# طلب

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۴۹    چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

آیا زنان برای هزینه‌های پرداختی در منزل همسرشان باید رسید بگیرند؟

گزارش فارس از جایگاه زنان در لایحه حمایت از خانواده/آیا زنان برای هزینه‌های پرداختی در منزل همسرشان باید رسید بگیرند؟خبرگزاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید