# صلاحیت

تحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه

دکتر محمدرضا ویژه«تحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه»فقدان مسئولیت سیاسی مستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی ارتباطی با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید