# دعاوی

ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۹۶    سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید