# تخلفات_رانندگی

جریمه‌های جدیدتخلفات رانندگی مربوط به حمل و نقل در کلیه نقاط کشور

شماره169432/ت46748ک              28/8/1390 تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید