# اقرار

زانیه درزنای غیرمحصنه مستحق ارش البکاره است هرچندکه عمل زنا بارضایت وی باشد وصدو

  5 زنای غیر محصنه 11/4/1374   بسمه تعالی معاونت اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور سلام علیکم احتراما" در مورد اعتراض خانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید