مشروطیت قیم با تایید و تصویب مدعی‌العموم است

بهزاد اکبرآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ادامه بحث چگونگی نظارت بر اعمال قیم، اظهار کرد: در صورتی که قیم اقداماتی از قبیل تصرف عمدی موارد و پول محجور را به سود خود کند، قابل تعقیب کیفری است (خیانت در امانت) چون مال محجور در دست او امانی بوده و با تصرف و استفاده غیرقانونی به نفع خود علاوه بر پرداخت خسارت باید مجازات هم شود.

 

وی افزود: اما اگر بدون تقصیری در اثر ذکر ننمودن مالی جز صورت دارایی مولی علیه موجب زیان مولی علیه شود نه تنها قابل تعقیب کیفری نیست بلکه از بابت خسارت وارده از او خسارت گرفته نمی شود.

 

اکبرآبادی تصریح کرد: هرگاه محجور در هزینه و نگهداری و تربیت محجور کوتاهی کند در صورتی که محجور، خود صغیر ممیز باشد می تواند شخصا از قیم شکایت کند اما گر محجور غیر از صغیر ممیز بود، بستگان که تقصیر و کوتاهی قیم را مشاهده کرده اند می توانند به دادستان اطلاع داده و دادستان موظف است به این امر رسیدگی کند.

 

وی خاطر نشان کرد: چگونگی نظارت دادستان بر اعمال قیم دو صورت است، یکی نظارت در عملیات قیم و دیگری گرفتن صورت حساب سالیانه و کنترل نحوه هزینه آن.

 

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: دادستان باید در کلیه کارهای مهم و غیر مهم قیم نظارت کامل داشته باشد و با رسیدن هر گونه گزارش از طرف اقربای محجور باید موارد را مورد رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم قضیه را دریابد.

 

اکبرآبادی در پایان عنوان کرد: دادستان باید گزارش سالیانه قیم را در رابطه با چگونگی هزینه و تعیین مخارج محجور بخواهد و آنها را کنترل نموده و دستورات لازم را بدهد تا قیم طبق دستورات او انجام وظیفه کند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1657926&Lang=P   

/ 0 نظر / 7 بازدید