مهریه( استفتائات مهریه از حضرت آیت الله بهجت قدّس سرّه )

مهریه

 

نهایت حق امتناع زوجه از تمکین براى اخذ مهر

106. حقّ امتناع زوجه از تمکین براى گرفتن مهریه پیش از دخول، تا چه زمانى باقى است؟

ج. اگر زمان مشخصى در بین نبوده است، این حق تا گرفتن تمام مهریه باقى است.

 

حق زن براى مطالبه مهریه قبل از دخول

107. در بحث طلاق غیر مدخول ٌ‏بها آمده که مالک نصف مهریّه مى ‏باشد و در مدخولٌ بها آمده که مالک تمام مهریه است. سؤال این که آیا زن قبل از اجازه‏ى مواقعه، حقّ مطالبه ‏ى همه‏ ى مهریه را دارد یا نصف آن را؟

ج. حقّ مطالبه‏ ى همه‏ ى مهریّه را دارد.

 

تعیین مهریه بدون دخالت عروس و داماد

108. در برخى از مناطق رسم آن است که بزرگان فامیل دختر و پسر متکفّل تعیین مهریه مى ‏شوند، در صورتى که پسر قلبا رضایتى به آن‏چه آنان تعیین کرده‏ اند ندارد، آیا آن مهریه بر ذمه ‏ى او خواهد بود؟

ج. طیب خاطر و رضایت قلبى میزان است، پس اگر در وقت عقد رضایت به آن ندهد و بعد از عقد هم راضى نشود، آن مهریه به ذمه ‏ى او نخواهد بود.

حالّ بودن و مؤجّل بودن مهر

109. در عرف معمول خواستگارى خانواده‏ ها، مهریّه را کسى حالاًّ خواستار نمى ‏باشد و مى ‏دانند اگر چنین تقاضایى بکنند، به جهت بالا بودن مهریّه، عملاً ازدواجى صورت نمى ‏گیرد و از طرفى براى آن زمانى را مشخّص نمى ‏کنند و در عقدنامه ‏ى ازدواج نوشته مى ‏شود مهریه عندالمطالبه پرداخت شود، آیا مهریّه حال است یا مؤجّل؟

ج. در هر دو مورد مذکور در سؤال، مهریّه حالّ حساب مى ‏شود.

 

معسر بودن زوج و تقاضاى تمام مهر

110. در صورت حالّ بودن مهریه و ناتوانى زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدى، آیا زوجه مى ‏تواند مهریه را ـ به فرض این که باکره است ـ به طور کامل درخواست کند؟

ج. زن تا پرداخت تمام مهریه حقّ مطالبه جهت تمکین دارد؛ هر چند مرد معسر، معذور است.

 

زمان مطالبه‏ ى نصف مهر

111. اگر زوجه غیر مدخوله باشد، بلافاصله بعد از جارى شدن عقد، مى ‏تواند مطالبه‏ ى نصف مهریّه نماید؟

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى ‏تواند تمام مهر را مطالبه کند، به شرط یسار زوج، مگر در صورتى که مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق یا فوت یا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهریّه تنصیف مى ‏شود، واللّه‏ العالم.

 

قسط ‏بندى مهریه و تمکین زن

112. اگر زوج معسر بود و به تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطى شد، با توجّه به این که امروزه مهریه‏ ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال‏ها طول مى ‏کشد تا تمام شود، آیا با این وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حقّ دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟

ج. اگر تأجیل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دریافت اوّلین قسط ـ حالّ اگر باشد ـ دیگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

 

حق امتناع از تمکین براى زن

113. زنى با توجّه به این که شوهر توان مالى جهت پرداخت مهریه ندارد، به عقد او درمى ‏آید. آیا بعد از عقد مى ‏تواند تا وصول مهر از تمکین امتناع کند؟

ج. اگر مهر حالّ و غیر مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

 

تخلّف از غیر تمکین براى دریافت مهر

114. در صورت حالّ بودن مهر، زوجه غیر مدخول بها حقّ دارد تا گرفتن مهریه تمکین نکند. امّا آیا حقّ دارد در غیر تمکین، از زوج اطاعت نداشته باشد؛ مثلاً منزل خانواده‏ ى خود بماند و هر جا خواست برود هر کار خواست بکند؟ در این صورت مى ‏تواند نفقه را مطالبه نماید؟

ج. حقّ ندارد و اگر اطاعت در این امور نکند، ناشزه مى ‏شود و حقّ نفقه ندارد.

 

آمیزش از پشت و تقاضاى مهریه

115. اگر دختر و پسر در ایام عقد از پشت آمیزش کرده باشند، آیا دختر حق دریافت کل مهریه را با عدم پذیرش تمکین از جلو دارد؟

ج. خیر ندارد، اگر عمل او اسقاط حق بوده و اختیارى، و از روى اکراه نبوده است.

تعارض اظهارات زن و مرد در مهر و تمکین

116. اگر زن بگوید: اگر مهریه‏ام را بگیرم تمکین مى ‏کنم؛ ولى شوهر بگوید: در صورتى که مهریه را بگیرد نیز از تمکین خوددارى مى‏ کند، در چنین صورتى، اظهارات کدام یک باید مبنا و ملاک عمل قرار گیرد؟

ج. در این صورت باید مهر را نزد شخص امینى قرار دهند تا پس از تمکین به زوجه بدهد.

 

رابطه طلاق با تقاضاى مهر

117. اگر زن قبل از تمکین، مهریه خود را طلب کند، ولى مرد قادر به پرداخت آن نباشد، آیا مى ‏تواند تقاضاى طلاق کند؟ در صورت جواز، آیا این موضوع موجب سست شدن بنیان خانواده نمى ‏شود چون امروزه بسیارى از زنان به محض گرفتن مهریه، از شوهر خود جدا مى ‏شوند؟

ج. خیر، امر طلاق به دست مرد است.

 

مراد از تمکین

118. در مواردى که مهریه حالّ باشد و زن مطالبه‏ ى آن را نماید، مى ‏فرمایند که زوجه حقّ دارد تمکین نکند. آیا مراد از تمکین همان اجازه‏ ى نزدیکى است یا خیر؟

ج. بلى، خود را در معرض آن درآوردن است.

 

مهرالسنّة

119. مهرالسنّة که پانصد درهم مى ‏باشد، یک درهم آن معادل چند گرم مى‏ باشد؟

ج. درهم شرعى مراد است که هر درهم 6/12 نخود است و هر نخود تقریبا 2/ گرم است؛ پس هر درهم تقریبا 5/2 گرم است. و مهر السنه تقریبا یک و ربع کیلو نقره مسکوک است.

120. قرار دادن «مهر السنّه» به تنهایى به عنوان مهریه‏ ى یک زن در چه صورتى صحیح است؟

ج. مطلقا صحیح است.

 

121. اگر زنى مهریه خود را مهرالسّنة قرار دهد، آیا معادل آن را طلب دارد یا مهرالمثل؟

ج. معادل مهرالسّنة را طلب دارد.

 

اختلاف در نزدیکى و عدم آن

122. زوجین بعد از عقد ازدواج قصد جدایى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه ‏ى نزدیکى، مستحقّ کلّ مهریه است و زوج به جهت عدم نزدیکى، زوجه را مستحقّ نصف مهریه مى ‏داند، در صورت اختلاف بین زوجین در عقد نکاح در این که نزدیکى صورت گرفته است یا خیر، قول کدام یک مقدّم و معتبر است؟

ج. اگر براى حاکم استعلام حال ممکن نیست، قول زوج مقدّم است.

 

نشوز و حقّ مهر

123. هر گاه زنى به خانه‏ ى شوهر آمده و پس از مدّت کمى خانه‏ ى شوهر را بدون جهت و اجازه ‏ى شوهر ترک کند و به خانه‏ ى پدرش برود و دیگر حاضر به آمدن به خانه‏ ى شوهر نباشد و تقاضاى طلاق کند، آیا حقّى به مهریه دارد یا نه؟

ج. در غیر طلاق خلع یا مبارات (مقدار بذل)، حقّ مهریه دارد.

 

بخشیدن مهر بعد از فوت شوهر

124. زنى مهریه ‏اى را که از شوهر طلب‏کار است و در ذمّه‏ ى او است؛ پس از فوت شوهر بخشیده، آیا این بخشش، حکم ابراء را دارد یا هبه است؟

ج. ابراء است و شرایط بخشش را ندارد.

فوت یکى از زوجین

125. هر گاه یکى از زوجین قبل از دخول فوت کند، آیا تمام مهر را باید به زن داد یا نصف مى ‏شود؟

ج. مهر نصف مى ‏شود.

 

خودکشى زن و مسأله‏ ى مهر

126. هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خودکشى کند، آیا تمام مهر را مى ‏برد یا نصف را؟

ج. بنابر اقوى مهر نصف مى ‏شود.

 

ارش از بین بردن بکارت

127. شخصى با دختر باکره ‏اى زنا کرده و با رضایت دختر ازاله‏ ى بکارت نموده که مهر در این صورت ثابت نیست، آیا ارش ازاله‏ ى بکارت ثابت است یا نه؟

ج. در این تأمّل است، پس احتیاط در مصالحه است.

 

اعتبار قیمت طلا در مهر

128. در سند ازدواج، مهریه را یک صد سکّه بهار آزادى به قیمت چهارصد هزار تومان قرار داده ‏اند، اکنون که 15 سال از آن تاریخ مى ‏گذرد و قیمت طلا چند برابر شده، میزان طلاست یا پول رایج آن موقع؟

ج. ظاهرا طلا میزان است.

 

قرار دادن سفر حجّ یا عمره به عنوان مهر

129. آیا قرار دادن سفر حجّ تمتّع یا حجّ عمره به عنوان مهریّه جایز است یا نه؟

ج. مانع ندارد و بهتر است قیمت آن هم تعیین شود.

مهریه‏ ى یک جلد کلام ‏اللّه‏ مجید

130. اگر مهریه ‏ى زن یک جلد کلام‏ اللّه‏ مجید باشد، آیا هنگام طلاق همان را باید به زن داد؟

ج. بله، زاید بر آن واجب نیست.

 

طىّ مدارج علمى به عنوان صداق

131. آیا جایز است صداق را طىّ نمودن مدارج علمى مشخص نمود؟

ج. هر عملِ مشروع متموّل، جایز است صداق قرار داده شود.

 

رابطه بکارت و مهریه

132. خانمى که شوهرى اختیار نکرده است، ولى قبلاً ازاله‏ ى بکارت شده است، باکره محسوب مى ‏گردد؟ چنان‏چه وى به عقد مردى درآید و قبل از نزدیکى شوهر، طلاق بگیرد آیا مشمول مهریّه مى ‏باشد یا خیر؟ به چه نسبتى از مهریه؟

ج. مهریه در طلاق قبل از دخول نصف است و اختیار طلاق با مرد است و بکارت و عدم آن در این مورد دخالت ندارد.

 

طلب مهریّه از پدر شوهر

133. همسر پسرى در یکى از ملک‏ه اى پدر، مهریه دارد. آیا با عدم یقین به عقل پدر، وظیفه‏ ى فرزندان پدر چیست؟

ج. همسر حقّ دریافت مهر خود را دارد و با فرض این که شعور پدر، هر چند به حکم استصحاب برقرار نباشد، باید با نظر حاکم شرع تحویل دهند.

 

تعهّد به پرداخت مهر توسّط پدر شوهر

134. اگر پدر شوهر مهریه‏ ى عروس را قبول کند، آیا پرداخت مهر بر او واجب مى ‏شود و یا بر عهده ‏ى شوهر است و اگر بمیرد، مهریه ساقط مى ‏شود یا از مال او باید بدهند یا به عهده ‏ى شوهر انتقال پیدا مى ‏کند؟

ج. مهریه بر عهده‏ ى شوهر است و مجرّد وعده ـ که در ضمن عقدى نباشد ـ الزام ‏آور نیست، به خلاف این که هنگام عقد، پدر شوهر مهریه را ضامن شود که دینِ بر عهده اوست که در این صورت اگر وفات کند، از عهده‏ ى شوهر ساقط است.

/ 0 نظر / 23 بازدید