تسهیلات پلیس گذرنامه برای هموطنان مقیم خارج

تمام هموطنانی که در قسمت «کشور محل اقامت» گذرنامه‌شان نام یکی از کشورهای خارجی قید گردیده و از تاریخ ورود آنها به ایران شش ماه کامل نگذشته باشد از نظر پلیس گذرنامه مقیم خارج شناخته می‌شوند.به این گروه از هموطنان توصیه می‌شود هنگام مسافرت به ایران این مدارک را همراه داشته باشند.
é شناسنامه خود و همراهان، گذرنامه خارجی، کارت سبز (گرین کارت)، مدارک وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافی)، موافقت ولی یا قیم برای فرزندان زیر 18 سال که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، é موافقت همسر برای بانوان شوهردار درصورتی که احتمال می‌دهند بیشتر از شش ماه در ایران بمانند.é از آنجا که ارائه کد ملی در صدور گذرنامه جدید الزامی است و هموطنان مقیم خارج از کشور ممکن است در صورت مسافرت به ایران نیاز به تعویض گذرنامه پیدا کنند می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به تهیه شماره ملی اقدام نمایند که پس از طی مراحل لازم اصل کارت ملی عکسدار یا کارت موقت ابلاغ کد ملی (آبی رنگ) و یا برگه حاوی شماره ملی صادره ثبت احوال ارائه می‌گردد. é هموطنان مقیم خارج که مهر خروج مکرر صادره از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه آنها درج شده است می‌توانند تا زمان اعتبار گذرنامه به دفعات به کشور وارد شده یا از کشور خارج گردند مشروط به اینکه بیش از شش ماه در ایران توقف نداشته باشند. این افراد در صورتی که بیش از شش ماه در ایران توقف نمایند اجازه خروج از کشورشان منوط به مراجعه به پلیس گذرنامه و درج مهر اجازه خروج می‌باشد.é هموطنان مقیم پس از شش ماه توقف در ایران می‌توانند ضمن تقاضای تغییر محل اقامت گذرنامه جدید با مهر خروج سبز دریافت نمایند.گذرنامه هموطنان مقیم خارج که پس از تاریخ 1/9/86 صادر شده، فاقد مهر اجازه خروج می‌باشد و دارندگان این قبیل گذرنامه‌ها می‌توانند به دفعات تردد نمایند مشروط بر اینکه توقف آنها در ایران بیش از یکسال نباشد. بدیهی است در صورت توقف بیش از یک سال اجازه خروج از کشور را ندارند و در مراجعه به پلیس گذرنامه ضمن تغییر محل اقامت آنها به ایران، گذرنامه جدید با مهر اجازه خروج سبز صادر می‌گردد. é هموطنان مقیم خارج که گذرنامه آنها قبل از تاریخ 1/9/86 در داخل یا خارج از کشور صادر شده با رعایت محدودیت‌های مندرج در مهر اجازه خروج می‌توانند تردد نموده و یا با تقاضای تعویض گذرنامه در داخل یا خارج از کشور مشمول مقررات بند 4 (بند قبلی این آگهی) گردند. é هموطنان مقیم خارج همواره نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را امین بدانند و ضمن همکاری، مشکلات خود را از طریق آنها رفع نمایند. é این هموطنان هنگام ورود به کشور می‌توانند اطلاعات لازم را درخصوص اعتبار گذرنامه یا زمان خروج از کشور خود را از واحدهای پلیس گذرنامه در فرودگاه‌ها یا سایر مبادی ورودی مستقر در مرز کسب نمایند. é چنانچه آنها بخواهند پس از ورود به ایران و قبل از سپری شدن شش ماه از تاریخ ورودشان، نسبت به تغییر محل اقامت خود به ایران اقدام نمایند لازم است ضمن مراجعه به پلیس گذرنامه و تسلیم درخواست کتبی یک مدرک معتبر سکونت در ایران مانند سند منزل، سند مالکیت زمین، نامه از مدرسه فرزندان دال بر تحصیل در ایران که می‌بایست تاریخ آنها پس از تاریخ ورود به ایران باشد را ارائه نمایند.é هموطنان مقیم خارج می‌توانند سؤالات خود را درخصوص شرایط صدور گذرنامه مقیمین با شماره تماس‌های 66905694 و 66421113-021 مطرح نمایند.

منبع:

http://www.iran-newspaper.com/1390/10/22/Iran/4986/Page/26/Index.htm#

/ 0 نظر / 6 بازدید