الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
کد مقاله :12673

تاریخ ارسال : 1391/2/30 

تعداد صفحات : 4

نویسنده : نور علی تابنده

تاریخ انتشار: 13 - اردیبهشت - 1385


کلید واژه ها : طلاق     قانون مدنی     نفقه     طلاق باین     طلاق رجعی     انواع طلاق     خانواده در قانون مدنی    

 

موضوع : طلاق     زن در قوانین ایران / خانواده در قوانین ایران     نفقه     حقوق خانواده     انواع طلاق    


چکیده : قانون مدنی شدن شوهر را ملزم می کند واحدی را که تحت ریاست ائست و به نام خانواده نامیده می شود ، از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون مدنی موضوع جرم از ترک انفاق ،شناخته شده است. از این رو مسأله مورد بررسی در نوشتار حاضر اینست که در مورد طلاقی که ر اثر اثبات شرط طلاق واقع می شود، یا بعضی طلاق هایی که در قانون مدنی متفرقا از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق می شود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی)،آیا این طلاق باین است یا رجعی؟و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است؟ 
/ 0 نظر / 7 بازدید