شبیه سازی و آثار حقوقی آن

شبیه سازی و آثار حقوقی آن
کد مقاله :12740

تاریخ ارسال : 1391/5/16 

تعداد صفحات : 7

نویسنده : مسحن فرشاد یکتا

تاریخ انتشار: 3 - مهر - 1391


موضوع : حقوق کودک / کودک / حقوق فرزندان     باروری / نا باروری / عقیم سازی / نازایی/انواع باروری    


چکیده : تکنیک شبیه سازی تکنیکی است که از سلول یک شخص استفاده می شود تا شبیه آن متولد شود. با وجود اینکه شبیه سازی برای سعادت انسان و بهروزی او بسیار مفید است، اما مشکلات عمده ای که این امر پدید می آورد، از لحاظ حقوقی قابل تامل است. بر این اساس نویسنده در پژوهش حاضر، به آثار حقوقی شبیه سازی پرداخته است. چگونگی و فرایند انجام شبیه سازی، آثار حقوقی شبیه سازی، شبیه سازی از دیدگاه قانون مدنی و جزا، تابعیت کودک شبیه سازی شده در حقوق بین الملل خصوصی و شبیه سازی از دیدگاه اجتماعی و فلسفی، از جمله محورهای اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند


/ 0 نظر / 5 بازدید