مجازات اعدام برای عاملان تقلب منجر به مرگ در مواد آرایشی و خوراکی

برابر قانون عرضه یا فروش موادغذایی فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته و به کار بردن اسانس‌ها و مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی و آشامیدنی و یا مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده جرم می‌باشد، حتی اگر این مواد به دست مصرف‌کنندگان نرسد و یا اینکه رسیده ولی موجب آسیب آنها نشود، مرتکب این اعمال به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد. چنانچه این مواد موجب بیماری و آسیب مصرف‌کننده شود قانونگذار مجازات‌های شدیدتری برای افراد سودجو در نظر گرفته تا جایی که اگر این مواد موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد اعدام است. البته مجازات‌هایی چون محرومیت از اشتغال به کار و کسب نیز در انتظار این گونه افراد می‌باشد.
امروزه در جامعه شاهد عرضه مواد آرایشی غیربهداشتی برای زنان هستیم در این خصوص قانونگذار چه مجازات‌هایی در نظر گرفته است؟
همان طور که قانونگذار برای تولید و عرضه مواد غذایی غیربهداشتی مجازات در نظر گرفته، در مورد مواد آرایشی غیربهداشتی نیز متخلفان را قابل مجازات می‌داند. برای مثال اگر مصرف مواد آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود عرضه‌کننده این مواد به یک تا سه سال حبس و سازنده آنها به 2 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
اگر عرضه و تولید مواد غیربهداشتی از روی عمد نباشد و در نتیجه بی‌احتیاطی تولیدکننده و ... باشد آیا باز هم مرتکب قابل تعقیب کیفری است؟
بله، در هر صورت این افراد دارای مسئولیت کیفری هستند و از سوی دادسرا و دادگاه تعقیب می‌شوند. البته در موارد غیرعمد مجازات‌ها خفیف‌تر است. در هر حال این افراد مکلف به پرداخت دیه به شخص مصدوم به میزان صدمات وارده و مطابق قانون هستند.
در صورت کشف این مواد چه تصمیمی در مورد آنها اتخاذ می‌شود؟
کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها پایان یافته بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود و به نظر کارشناسان وزارت بهداشت می‌رسد. اگر بر مبنای نظر آنان مواد مکشوفه برای مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده نباشد فوراً معدوم می‌شود.
نظارت مأموران بهداشت بر اماکن و مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی چگونه است؟
مأموران وزارت بهداشت موظف می‌باشند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف به مسئول بهداشت محل معرفی کنند و مسئول بهداشت با بررسی گزارش و تأیید آن، به صاحب مرکز یا مسئول مربوط اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت معین شده اقدام کند البته این امر مانع از ارسال پرونده متخلف به دادگاه نیست. چنانچه موارد تخلف در موعد مقرر برطرف نشود مسئول بهداشت محل مکلف است دستور تعطیل محل و مهر و موم یا لاک و مهر آن را صادر کند و تنها پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوط رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد.

منبع:

http://www.iran-newspaper.com/1389/7/20/Iran/4622/Page/12/Index.htm#

/ 0 نظر / 5 بازدید