قصاص یا پرداخت دیه در حوادث ورزشی

در جرایم عمدی و معمولی ضرب و جرح به لحاظ کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالی که چنین احساسی در رقابت کاراته یا فوتبال و یا اتومبیل‌رانی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که این عقیده با این کلیت در همه موارد قابل دفاع نیست زیرا جایی که بازیکن فوتبال به واسطه شکست تیم اش روش مبارزه اش را تغییر می‌دهد و به جای بازی با توپ یا پا سایر نقاط حساس بدن بازیکن مقابل را هدف قرار می‌دهد و عمداً او را مجروح می‌کند باید قائل به مسئولیت کیفری شد. قانون تا اندازه‌ای از عملیات ورزشی و انجام دهنده آن دفاع می‌کند که حادثه ورزشی با عمد یا خطای شدید و غیر متعارف ورزشکار همراه نباشد.

اگر بازیکن به روشی بر خلاف مقررات بازی رفتار کند قابل تعقیب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. برابر ماده پنج قانون مجازات اسلامی یکی از اعمالی که جرم شناخته نمی‌شود و حوادث ناشی از عملیات ورزشی است اما مشروط به آنکه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. پس اگر در یکی بازی فوتبال بازیکنی عمداً به شکم بازیکن دیگر ضربه وارد کند و یا با ضربه محکم و غیر قانونی و خارج از حد متعارف آسیبی وارد کند مسئولیت کیفری داشته و حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.

علاوه بر قصاص یا دیه آیا مرتکب این اعمال به زندان هم محکوم می‌شود؟

اگر کسی عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مصدوم شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود یا موجب تجری مرتکب یا دیگران شود دو تا پنج سال حبس در انتظار مرتکب خواهد بود و علاوه بر این با درخواست مصدوم به پرداخت دیه هم محکوم می‌شود.

اما اگر صدمه وارده به واسطه بی احتیاطی و خطای شدید ورزشکار باشد و سبب مرگ طرف مقابل شود و برای دادگاه ثابت شود که قتل غیر عمد ناشی از خطای شدید ورزشکار و عدم توجه او به نظامات ورزش مزبور بوده او را به یک تا سه سال حبس محکوم می‌کند و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم او را به پرداخت دیه نیز محکوم می‌کند. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908100080

/ 0 نظر / 26 بازدید