موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/٧/٢٥

 موضوع موسسه:

ارائه خدمات حقوقی و به عنوان  مشاوره حقوقی-انجام  وکالت در مراجع قضایی-اداری-مالی-ثبتی-دادگاه های خانواده-شهرداریها وکمیسیون های آن به ویژه کمسیون ماده پنج-دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مرا جع مالیاتی و کمسیون های ‌آن- هیئت تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی -دیوان عدالت اداری -همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی .

 

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :