موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱٢/٢٢


چکیده : تکنیک شبیه سازی تکنیکی است که از سلول یک شخص استفاده می شود تا شبیه آن متولد شود. با وجود اینکه شبیه سازی برای سعادت انسان و بهروزی او بسیار مفید است، اما مشکلات عمده ای که این امر پدید می آورد، از لحاظ حقوقی قابل تامل است. بر این اساس نویسنده در پژوهش حاضر، به آثار حقوقی شبیه سازی پرداخته است. چگونگی و فرایند انجام شبیه سازی، آثار حقوقی شبیه سازی، شبیه سازی از دیدگاه قانون مدنی و جزا، تابعیت کودک شبیه سازی شده در حقوق بین الملل خصوصی و شبیه سازی از دیدگاه اجتماعی و فلسفی، از جمله محورهای اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.


شبیه سازی و آثار حقوقی آن
کد مقاله :12740

تاریخ ارسال : 1391/5/16 

تعداد صفحات : 7

نویسنده : مسحن فرشاد یکتا

تاریخ انتشار: 3 - مهر - 1391


موضوع : حقوق کودک / کودک / حقوق فرزندان     باروری / نا باروری / عقیم سازی / نازایی/انواع باروری    


چکیده : تکنیک شبیه سازی تکنیکی است که از سلول یک شخص استفاده می شود تا شبیه آن متولد شود. با وجود اینکه شبیه سازی برای سعادت انسان و بهروزی او بسیار مفید است، اما مشکلات عمده ای که این امر پدید می آورد، از لحاظ حقوقی قابل تامل است. بر این اساس نویسنده در پژوهش حاضر، به آثار حقوقی شبیه سازی پرداخته است. چگونگی و فرایند انجام شبیه سازی، آثار حقوقی شبیه سازی، شبیه سازی از دیدگاه قانون مدنی و جزا، تابعیت کودک شبیه سازی شده در حقوق بین الملل خصوصی و شبیه سازی از دیدگاه اجتماعی و فلسفی، از جمله محورهای اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند

دانلود دانلود


موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :