موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱٢/۱٢

چکیده : قانون مدنی شدن شوهر را ملزم می کند واحدی را که تحت ریاست ائست و به نام خانواده نامیده می شود ، از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون مدنی موضوع جرم از ترک انفاق ،شناخته شده است. از این رو مسأله مورد بررسی در نوشتار حاضر اینست که در مورد طلاقی که ر اثر اثبات شرط طلاق واقع می شود، یا بعضی طلاق هایی که در قانون مدنی متفرقا از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق می شود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی)،آیا این طلاق باین است یا رجعی؟و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است؟


الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
کد مقاله :12673

تاریخ ارسال : 1391/2/30 

تعداد صفحات : 4

نویسنده : نور علی تابنده

تاریخ انتشار: 13 - اردیبهشت - 1385


کلید واژه ها : طلاق     قانون مدنی     نفقه     طلاق باین     طلاق رجعی     انواع طلاق     خانواده در قانون مدنی    

 

موضوع : طلاق     زن در قوانین ایران / خانواده در قوانین ایران     نفقه     حقوق خانواده     انواع طلاق    


چکیده : قانون مدنی شدن شوهر را ملزم می کند واحدی را که تحت ریاست ائست و به نام خانواده نامیده می شود ، از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون مدنی موضوع جرم از ترک انفاق ،شناخته شده است. از این رو مسأله مورد بررسی در نوشتار حاضر اینست که در مورد طلاقی که ر اثر اثبات شرط طلاق واقع می شود، یا بعضی طلاق هایی که در قانون مدنی متفرقا از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق می شود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی)،آیا این طلاق باین است یا رجعی؟و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است؟

دانلود دانلود



 
موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :