موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٦/۱٠

خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره

گردشکار : خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته خلع ید از پلاک                                  تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی مطروحه ،استعلام از اداره ثبت محل ،صدئر قرار کارشناسی وانجام تحقیقات لازم ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :


موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :